Da filtreringsanlægget i vandværket i Fredrikstad skulle renoveres, var man interesseret i at teste alternative materialer. Antracitlaget i et af filtrene blev erstattet af Filtralite-materiale, så produktet kunne evalueres.

I marts 2002 udlagde man således Filtralite-filtermateriale oven på det eksisterende sand i ét af 8 filtre. Dette filter var i drift i næsten et år parallelt med de andre filtre.

Nye Filtralite®-materialer i alle filtre

Erfaringerne fra denne periode var så lovende, at rensningsanlægget i Fredrikstad besluttede at bruge Filtralite-materialer i alle filtre. Anlægget var i fuld drift under saneringen, da man satte et filter ad gangen ud af drift, mens de øvrige 7 stadig kørte.

Arbejdet med at fjerne gamle filtermaterialer, rensning, nødvendige reperationer og fyldning af nyt sand og Filtralite tog en uge pr. filter. Filtrene indeholder nu 0,6 m sand med kornstørrelsen 0,8-1,2 mm og 0,8 m Filtralite MC 1.5-2.5 mm.

Filtralite®-filtermaterialer overgik forventningerne

Driftsdata for anlægget efter renovering viser, at filtrene fungerer som forventet både med hensyn til vandkvalitet og returskylsintervaller.

Vandværket henter råvand fra Isnesfjorden, som er forbundet med Norges største flod, Glomma. Kvaliteten af råvandet varierer i årets løb. Turbiditeten kan være op til 10 NTU, og farven kan være helt oppe på 100 mg Pt/l i ekstreme perioder.

Rensningsprocessen består af koagulering, flokkulering, bundfældning, filtrering og desinfektion. Aluminiumsulfat anvendes som koaguleringsmiddel sammen med polymer. Kaustisk soda bruges til pH-justering og natriumhypochlorit til desinfektion. Den typiske turbiditet i dual-mediefiltre er 1,1 NTU, mens afløbsvandets turbiditet er 0,06 NTU med en normal filterhastighed på 10 m/h.