Da vannverket i Fredrikstad skulle renoveres var man interessert i å prøve et alternativt filtermateriale. I en vurdering ble antrasitt erstattet av Filtralite i et av filterkarene.

Installasjon av Filtralite ble foretatt i 2002, på toppen av det eksisterende sandsjiktet i et av de 8 filtrene. Filteret ble vurdert parallelt med øvrige filter i nesten ett år.

Nytt Filtralite® material i samtlige filtre

Erfaringen fra forsøksperioden var så lovende at man besluttet å bruke Filtralite i samtlige filtre. Vannverket hadde normal drift i konverteringsperioden, ved å oppgradere ett filter av gangen når de øvrige syv var i drift.

Tiden for å ta bort gammelt filtermateriale, rengjøre, reparere og fylle på nytt filtermateriale var en uke pr filter. I dag benyttes et lag bestående av 0,6 m sand med kornstørrelse 0,8-1,2 mm samt et 0,8 m lag med Filtralite MC 1,5-2,5 mm.

Filtralite® oversteg forventede resultater

Etter oppgraderingen av filtrene viste prosessdata at driften oppfyller forventningene, både mht vannkvalitet og kjørbarhet.

Vannverket tar sitt råvann fra innsjøen Isnesfjorden som henger sammen med Glomma. Kvaliteten på vannet varierer gjennom året. Turbiditeten kan være så høy som 10 NTU og fargetallet kan bli på hele 100 mg Pt/L i ekstreme perioder.

Prosessen omfatter sedimentering, filtrering og desinfisering. Aluminium-sulfat brukes sammen med polymer, lut brukes til pH-justering og hypokloritt for desinfeksjon. Normal turbiditet på inngående vann til 2-sjiktsfilteret er 1,1 NTU, mens utgående vann har 0,06 NTU ved en filtreringshastighet på 10 m/h.