Filtralite®, et særdeles holdbart materiale til biofiltre

I Norges største anlæg til spildevandsrensning, VEAS i Oslo, har Filtralite-filtermaterialer vist sig at være særdeles holdbare både som bæremateriale for bakterier og som filtreringsmateriale. Efter 25 års drift med daglig returskylning er der intet behov for efterfyldning.

Ved rensning af en volumen på 100 mio. m3 om året er fjernelse af kvælstof et meget vigtigt formål for VEAS-rensningsanlægget. Filtralite-filtermaterialer spiller en hovedrolle i nitrifikations- og denitrifikationsprocesserne. Disse to trin i biofiltreringen arbejder efter kemisk flokkulering med bundfældning.

Den unikke biofiltreringsproces består af otte «nitrifikationsbiofiltre», som hver især efterfølges af et «denitrifikationsbiofilter». Nitrifikationstrinnet består af et aerobt biofilter, som forbruger opløste organiske stoffer, der omdannes til slam, kuldioxid og nitrat. Underlaget er Filtralite Clean HC 2,5-5 (knust tilslag).

I de næste aerobe biofiltre omdannes kvælstofferne til kvælstofgas. I denne proces fungerer Filtralite Clean HR 3-6 (rundt materiale) både som bærerlag og filtreringsmateriale.

Porøsitet forklarer Filtralite®-materialers resultater inden for spildevandsrensning

Filtralite Clean-materialer er designet specielt til VEAS af norske forskere i et forsøg på at efterligne og forstærke naturlige processer. Den ekspanderede lers særlige porøsitet gør, at biofiltrene kan fungere som vært for bakterier og som filter på samme tid, forklarer seniorkonsulent Øystein Moursund, Veas.

Alle filtre returskylles hver dag, og slammen bruges, efter forarbejdning, i landbruget. VEAS har udvidet kapaciteten med flere filtre af samme slags for at følge med den stigende belastning af anlægget.

Det er porøsiteten i Filtralite, der muliggør den dobbelte funktion som både partikelfilter og vært for bakterier inde i porerne og dermed opretholdelse af en stabil biokultur.

Klik her for at læse artiklen om Filtralite® på VEAS.