Filtralite®, et svært slitesterkt materiale for biofilter

Ved Norges største avløpsrenseanlegg, VEAS like utenfor Oslo, har Filtralite vist seg å være svært bestandig, både som bærermateriale og som filtermateriale. Etter 25 års bruk og daglige tilbakespylinger er det fortsatt ikke behov for påfyll.

VEAS renseanlegg renser årlig 100 millioner m3 der nitrogenfjerning er et viktig mål. Filtralite fyller her en viktig funksjon i nitrifiserings- og denitrifiseringsprosessene.

Prosessen med biofiltreringbestår av 8 nitrifiseringsfiltre, der hvert enkelt filter etterfølges av et denitrifiseringsfilter. Nitrifiserings-trinnet er en aerobisk prosess som forbruker løs organisk materiale og omdanner dette til slam, karbondioksid og nitrat. Bærermaterialet som brukes er Filtralite Clean HC 2,5-5.

I etterfølgende aerobiske biofiltre, omdannes nitrat til nitrogen. I denne delen av prosessen benyttes Filtralite Clean HR 3-6, både som bærermateriale og som filter.

Porøsiteten forklarer hvorfor Filtralite® fungerer så bra til avløpsrensing

Filtralite Clean ble utviklet spesielt for VEAS av norske forskere gjennom å forsøke å etterlikne naturlige prosesser. Porøsiteten i lettklinker gjør at biofilteret fungerer både som bærermateriale for bakterier og som et filter samtidig, forklarer Øystein Moursund, rådgiver i Veas.

Alle filtre tilbakespyles daglig og slammet går efter bearbeiding til jordbruket. VEAS har økt kapasiteten gjennom installasjon av flere filtre av samme type, for å holde tritt med den gradvis økende belastningen på verket.

Det er den porøse egenskapen hos Filtralite som gir den doble funksjonen, både som fysisk partikkelfilter og som bærermateriale med en biologisk stabil flora.

Click here for a recent article about Filtralite at Veas.