Filtralite Nature

Filtralite® Nature er et finkornet filtermateriale med et stort overfladeaeral og en stor evne til at fjerne fosfor.

Fosfor fjernes både ved udfældning ved en høj pH-værdi og ved fysisk-kemisk sorption. Filtralite Nature-produkter er konstrueret til at give en stor P-sorptionevne og dermed en stor evne til at fjerne fosfor.

Når evnen til at fjerne fosfor er opbrugt, kan filtermaterialet udskiftes. Det brugte materiale kan bruges som gødning eller jordforbedringsmiddel.