Filtralite Nature

Filtralite® Nature er et finkornet filtermateriale med høy spesifikk overflate og kapasitet til å binde fosfor

Fosfor renses både gjennom utfelling ved høy pH samt absorpsjon. Filtralite Nature er skreddersydd for å maksimere fosforopptak og oppnå høy grad av fosforfjerning.

Når filterets reduksjonskapasitet er forbrukt, kan filtermaterialet skiftes ut. Forbrukt materiale kan anvendes til jordforbedring.