Produktspecifikation

Handelsnavn Filtralite Air 2-4
Densitet Densitet, løst lejret: 290 kg/m³
Korndensitet: 560 kg/m³
Ekstern porøsitet 48%
Materiale Ekspanderet ler
Udseende Runde/knækkede partikler med mikroporer
Fabrikant Leca Danmark A/S, Hinge (Saint-Gobain Group)
Dato 20.06.2018

 

Størrelse og vægt Værdi Spredning Kommentar
Kornstørrelse 2-5,6 mm < 2 mm max. 10 %
> 5,6 mm max. 10 %
EN 933-1
Densitet løst lejret, tørt 290 kg/m³ ± 40 kg/m³ EN 1097-3

 

Kemisk sammensætning, omtrentlige værdier

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O MgO
54% 18% 12% 5% 4% 3%