Produktspesifikasjon

Produktnavn Filtralite Air 2-4
Densitet Løs bulk densitet: 360 kg/m³
Partikkel densitet: 650 kg/m³
Eksternt porevolum 43%
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Runde korn med mikroporøs overflate
Produsert av Leca Rælingen, Norway
Versjon 1

 

Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse område 1-5 mm < 1 mm max. 15 %
> 5 mm max. 15 %
EN 933-1
Løs tørr bulkdensitet 360 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

 

Kjemisk sammensetning, typiske verdier

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%