Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE HC 2,5-5

Densitet

Massedensitet, komprimeret: 840 kg/m³

Korndensitet: 1550 kg/m³

Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Knuste korn, porøs overfladestruktur
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 2-5 mm < 2 mm maks. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 5 mm maks. 5 %
EN 12905
Massedensitet, tør, komprimeret 840 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Tilsyneladende korndensitet 1550 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~52 % EN 1097-3, cirkaværdi
Syreopløselighed < 5 % EN 12902
Slid tab < 5 % EN 12902

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund