Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE HC 2,5-5

Densitet

Bulkdensitet, komprimert: 840 kg/m³

Partikkeldensitet: 1550 kg/m³

Type materiale Ekspandert leire
Utseende Knuste partikler, porøs overflatestruktur
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse intervall 2-5 mm < 2 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 5 mm max. 5 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, komprimert 840 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Partikkeldensitet 1550 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Bigala E
Øvrige egenskaper Verdi Kommentar
Porøsitet ~52 % EN 1097-3, typisk verdi
Acid loss < 5 % EN 12902
Slitasjemotstand (friability loss) < 5 % EN 12902

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund