Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE NR 4-10
Densitet Massedensitet, løs: 290 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Runde korn, jævn overflade med mikroporer
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8

Størrelse og vægt

Værdi

Afvigelse

Kommentarer

Kornstørrelsesinterval

4-10 mm

< 4 mm maks. 15 %

>10 mm maks. 15 %

EN 12905

Massedensitet, tør, løs 290 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N =Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund