Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE NR 4-10
Densitet Bulkdensitet, løs: 290 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Runda partikler, glatt overflate med mikroporer
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8

Størrelse og vekt

Verdi

Avvik

Kommentar

Partikkelstørrelse intervall

4-10 mm

< 4 mm max. 15 %

>10 mm max. 15 %

EN 12905

Bulkdensitet, løs 290 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund