Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE NC 1,5-2,5
Densitet
 
Massedensitet komprimeret: 475 kg/m³
Korndensitet: 1050 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Knuste korn, porøs overfladestruktur
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 1,4-2,5 mm < 1,4 mm maks. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 2,5 mm maks. 5 %
 
Massedensitet, tør, komprimeret 475 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Korndensitet, tilsyneladende 1050 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~60 % EN 1097-3, cirkaværdi
Syreopløselighed < 7 % EN 12902

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund