Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE NC 1,5-2,5
Densitet
 
Bulkdensitet komprimert: 475 kg/m³
Partikkeldensitet: 1050 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Knuste partikler, porøs overflatestruktur
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse intervall 1,4-2,5 mm < 1,4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 2,5 mm max. 5 %
 
Bulkdensitet, tørr, komprimert 475 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Partikkeldensitet 1050 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Bigala E
Øvrige egenskaper Verdi Kommentar
Porøsitet ~60 % EN 1097-3, typisk verdi
Syreløselighet < 7 % EN 12902

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund