Filtralite® puolittaa fosforin ja kiintoaineen kuormituksen Suomen kolmanneksi suurimmassa jätevedenpuhdistamossa.

Kaikkiaan 14 kunnan omistaman Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen kallion sisälle rakennettu jätevedenpuhdistamo on numeroinakin tarkasteltuna melkoinen laitos.

Käyttöönotettaessa vuonna 1.1.2009 se korvasi kaikkiaan viisi vanhaa vedenpuhdistuslaitosta ja puhdistaa nykyisin lähes 300 000 Turun seudun asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet. Viemäriverkoston pituus on koko toiminta-alueella yli 2000 km ja pumppaamoitakin on puolentuhatta. Jätevettä käsitellään vuorokaudessa 90 000 m3 erittäin energiatehokkaasti: laitoksen energiantuotto on lämpöpumppulaitoksen ansiosta kulutukseen verrattuna kymmenkertainen.

Moderni teholaitos

Kakolanmäen nelilinjainen puhdistamo perustuu mekaaniseen, kemialliseen ja biologiseen käsittelyyn. Orgaanisen aineen, fosforin ja kiintoaineen poistossa päästään 99 -prosenttiseen puhdistustehoon ja typestäkin saadaan poistettua yli 80 %.

Yksinkertaistetusti kuvattuna jätevedestä poistetaan kiinteä aines mekaanisesti välppäyksessä ja hiekanerotuksessa. Osa jäteveden kiintoaineesta saadaan pois esiselkeytyksessä. Ilmastuksessa poistetaan orgaanista ainetta ja typpeä mikrobien avulla. Jätevedenpuhdistus viimeistellään suodattamalla vesi hiekkapatjan läpi.

Puhdistettu jätevesi johdetaan Turun Linnanaukon satama-altaaseen. Puhdistettu ja kuivattu liete puolestaan mädätetään Gasum Oy:n biokaasulaitoksella. Lämpöpumppulaitoksen avulla jätevedestä talteen otetusta lämpöenergiasta tuotetaan kaukolämpöä ja lämpöpumpussa jäähtyneestä vedestä kaukojäähdytystä.


Toimiva hiekkasuodatus

Jätevedenpuhdistus viimeistellään Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kaikkiaan kahdessakymmenessä hiekkasuodatusaltaassa. – Kunkin altaan suodatuspatjassa on puoli metriä kvartsihiekkaa ja sen päällä metri Filtralite® Clean MC 2,5-4 -suodatinmateriaalia, kertoo prosessi-insinööri Jouko Tuomi Turun seudun puhdistamo Oy:stä.

Norjan Raelingenin Leca-tehtaalla valmistettava, alun perinkin juuri vedenpuhdistuslaitosta varten suunniteltua Filtralite Clean -suodatinmateriaalia on suodatinaltaissa kaikkiaan 1000 kuutiota.

Jouko Tuomi kertoo, että huokoinen Filtralite on toiminut hiekkasuodatuksessa erittäin hyvin jo kymmenen vuoden ajan. – Hiekkasuodatuksemme puolittaa mereen johdettavan fostorin ja kiintoaineen kuormituksen.

Hiekkapatjaan suodattunut kiintoaine poistetaan kaksivaiheisella vastavirtahuuhtelulla kerran päivässä. Pesu poistaa hiekkapatjasta suodattuneen aineksen hyvin. – Tarvetta Filtralite -kerroksen uusimiseen ei ole ilmennyt, Jouko Tuomi huomauttaa.

Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo
Tilaaja: Turun seudun puhdistamo Oy
Urakoitsija: YIT Rakennus Oy
Suunnittelu: FCG Planeko Oy
 

Teksti: Dakota Lavento
Kuvat: Markku Pajunen