Teknisiä lisätietoja Filtralite®tuotteistamme ja -ratkaisuistamme.

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Read more

<b>Uusi prosessi oliivien pesuveden puhdistukseen, joka perustuu biosuodatukseen ja kalvoerotukseen</b><br> <br> Filtralite®Clean HR 4-8 -suodatinmateriaalia käytetään oliivien pesussa jäteveden puhdistamiseen kahden kuution suuruisessa, ilmastetussa, fixed-bed-tekniikalla toimivassa reaktorissa, jota edeltää kaksi peräkkäistä kalvoprosessia: ultrasuodatus (UF) ja nanosuodatus (NF).<br><br> Tämän prosessin ansiosta voidaan 80 % pesuvedestä kierrättää maatalouden käyttöön.

Lue lisää

<b>Ilmastettu biosuodatus ammoniakin- ja mangaaninpoistossa Hongkongin suurimmassa juomavedenpuhdistuslaitoksessa</b><br> <br> Pilottitesti Filtralite Pure HC 2,5−5 -suodatinmateriaalilla osoitti, että nitrifikaatioprosessi kehittyy nopeasti (2−3 päivässä) ilmastetussa biosuodattimessa suodatinmateriaalia “kylvämättä”. Operaation toisen viikon alkuun mennessä noin 85 % ammoniakista oli poistettu, kun raakaveden ammoniakkipitoisuus oli jopa 2,4 mg/l (N) ja suodatusnopeus 14 m/h.

Lue lisää

<b> Pilottitesti, jossa poistettiin rautaa Babitessa (Tšekki) </b><br> <br> Pilottitesti tehtiin Babitessa (CZ) käyttämällä Filtralite Pure Mono-Multi -materiaalia. Tavoitteena oli todistaa raudanpoistoteknologian tehokkuus pohjavesien puhdistuksessa, kun suodatusnopeus oli 20 m/h tai enemmän. <br>

Lue lisää

<b>Otsonoinnin/suodatuksen vaikutus Mälaren-järvestä otettuun raakaveteen</b><br> <br> Filtralite®Pure-suodatinta testattiin vaihtoehtona GAC-suodattimelle yhdessä esiotsonoinnin ja pienemmän koagulanttiannoksen kanssa. <br>

Lue lisää

<b> Vaihtoehtoinen suodatinmateriaali juomavedenpuhdistukseen </b><br> <br> Pilottikokeissa, jotka suoritti Thames Water, verrattiin tavallista hiekkaa ja antrasiitti-/hiekkasuodatinmateriaalia yhdessä kierrätyslasimurskeen ja Filtralite Pure Mono-Multi -suodatinmateriaalin kanssa. Filtralite-ratkaisu varmistui parhaaksi ratkaisuksi tekojärvien/-altaiden rehevöityneiden vesien puhdistamiseen. <br>

Lue lisää

<b> Huonolaatuisen murtoveden biosuodatus vähentää käänteisen osmoosin aiheuttamaa kalvojen likaantumista </b><br> Kun nykyisistä suodattimista poistettiin mangaani-vihreähiekka ja se korvattiin Filtralite-suodatinmateriaalilla, käsitellyn veden laatu parani nopeasti, ja jatkuville RO-kalvojen puhdistuksille tuli kirjaimellisesti loppu. Uudet biosuodattimet tarvitsee vastavirtahuuhdella 36 kertaa harvemmin kuin aiemmat mangaani-vihreähiekkasuodattimet (100 suodatinta vastavirtahuuhdeltiin per vuosi vs. 3 600 kertaa). Vastavirtahuuhteluun tarvittavan veden määrä väheni 0,4 miljoonaan litraan 23 miljoonasta litrasta, ja vastavirtahuuhtelun vuosittainen työaika väheni 40 tuntiin 1.440 tunnista. <br>

Lue lisää

<b> IWW Water Centerin (Saksa) raportti </b><br> <br> Tutkimus hiljattain kehitetyn suodatinmateriaalin, Filtraliten, yleisestä suodatuskyvystä pintavesien puhdistuksessa juomavedeksi, ja erityisesti ajatellen mikrobiepäpuhtauksien poistamista. <br>

Lue lisää