Teknisiä lisätietoja Filtralite®tuotteistamme ja -ratkaisuistamme.

<b>Contact filtration of humic waters in expanded clay aggregate filters</b><br> <br> A serie of contact filtration experiments are carried out to investigate the performance of an expanded clay aggregate (Filtralite) filter. It is demonstrated that expanded clay aggregates can be used in dual media down flow filters as the only filtering material. The density difference of Filtralite NC and Filtralite HC is sufficient to prevent intermixing of adjacent layers for the grain sizes.<br>

Read more

<b>New granular materials for dual-media filtration of seawater: Pilot testing</b><br> <br> A comparative assessment of data from all dual-media filters tested shows that the combination, involving Filtralite NC 1.5–2.5mm on top of Filtralite HC 0.8–1.6mm, exhibits, overall, the best performance. The improved performance of this dual filter medium is attributed to the rough surface texture, with crevices that tend to better retain flocs. The rough particle surface is due to the rather high porosity of these Filtralite materials.<br>

Read more

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Read more

<b>Uusi prosessi oliivien pesuveden puhdistukseen, joka perustuu biosuodatukseen ja kalvoerotukseen</b><br> <br> Filtralite®Clean HR 4-8 -suodatinmateriaalia käytetään oliivien pesussa jäteveden puhdistamiseen kahden kuution suuruisessa, ilmastetussa, fixed-bed-tekniikalla toimivassa reaktorissa, jota edeltää kaksi peräkkäistä kalvoprosessia: ultrasuodatus (UF) ja nanosuodatus (NF).<br><br> Tämän prosessin ansiosta voidaan 80 % pesuvedestä kierrättää maatalouden käyttöön.

Lue lisää

<b>Ilmastettu biosuodatus ammoniakin- ja mangaaninpoistossa Hongkongin suurimmassa juomavedenpuhdistuslaitoksessa</b><br> <br> Pilottitesti Filtralite Pure HC 2,5−5 -suodatinmateriaalilla osoitti, että nitrifikaatioprosessi kehittyy nopeasti (2−3 päivässä) ilmastetussa biosuodattimessa suodatinmateriaalia “kylvämättä”. Operaation toisen viikon alkuun mennessä noin 85 % ammoniakista oli poistettu, kun raakaveden ammoniakkipitoisuus oli jopa 2,4 mg/l (N) ja suodatusnopeus 14 m/h.

Lue lisää

<b> Pilottitesti, jossa poistettiin rautaa Babitessa (Tšekki) </b><br> <br> Pilottitesti tehtiin Babitessa (CZ) käyttämällä Filtralite Pure Mono-Multi -materiaalia. Tavoitteena oli todistaa raudanpoistoteknologian tehokkuus pohjavesien puhdistuksessa, kun suodatusnopeus oli 20 m/h tai enemmän. <br>

Lue lisää

<b>Otsonoinnin/suodatuksen vaikutus Mälaren-järvestä otettuun raakaveteen</b><br> <br> Filtralite®Pure-suodatinta testattiin vaihtoehtona GAC-suodattimelle yhdessä esiotsonoinnin ja pienemmän koagulanttiannoksen kanssa. <br>

Lue lisää

<b> Vaihtoehtoinen suodatinmateriaali juomavedenpuhdistukseen </b><br> <br> Pilottikokeissa, jotka suoritti Thames Water, verrattiin tavallista hiekkaa ja antrasiitti-/hiekkasuodatinmateriaalia yhdessä kierrätyslasimurskeen ja Filtralite Pure Mono-Multi -suodatinmateriaalin kanssa. Filtralite-ratkaisu varmistui parhaaksi ratkaisuksi tekojärvien/-altaiden rehevöityneiden vesien puhdistamiseen. <br>

Lue lisää

<b> Huonolaatuisen murtoveden biosuodatus vähentää käänteisen osmoosin aiheuttamaa kalvojen likaantumista </b><br> Kun nykyisistä suodattimista poistettiin mangaani-vihreähiekka ja se korvattiin Filtralite-suodatinmateriaalilla, käsitellyn veden laatu parani nopeasti, ja jatkuville RO-kalvojen puhdistuksille tuli kirjaimellisesti loppu. Uudet biosuodattimet tarvitsee vastavirtahuuhdella 36 kertaa harvemmin kuin aiemmat mangaani-vihreähiekkasuodattimet (100 suodatinta vastavirtahuuhdeltiin per vuosi vs. 3 600 kertaa). Vastavirtahuuhteluun tarvittavan veden määrä väheni 0,4 miljoonaan litraan 23 miljoonasta litrasta, ja vastavirtahuuhtelun vuosittainen työaika väheni 40 tuntiin 1.440 tunnista. <br>

Lue lisää

<b> IWW Water Centerin (Saksa) raportti </b><br> <br> Tutkimus hiljattain kehitetyn suodatinmateriaalin, Filtraliten, yleisestä suodatuskyvystä pintavesien puhdistuksessa juomavedeksi, ja erityisesti ajatellen mikrobiepäpuhtauksien poistamista. <br>

Lue lisää