Päästöjen vähentäminen on ensisijainen ympäristöteko

<br>Energiankulutuksemme valvonta ja rajoittaminen on tärkeä kysymys, sillä kevytsoran tuotanto vaatii paljon energiaa. ISO 14001 -standardia toteutetaan koko Norjan Leca-organisaatiossa, jossa Filtralite®suodatinmateriaalia valmistetaan. Toimimalla järjestelmällisesti tämän standardin mukaisesti voimme asettaa ja arvioida kunnianhimoisia, mitattavia ympäristötavoitteita.

 

Kuljetus ja toimitus

<br>Leca Norge AS -yhtiöllä on paljon kokemusta Filtralite®suodatinmateriaalin kuljettamisesta ja toimittamisesta lähes kaikkiin maailman osiin. Toimitusmenetelmät vaihtelevat projektista toiseen aina asiakkaan tarpeiden ja suodatinmateriaalin mukaan. Useimmat materiaalilaadut voidaan toimittaa irtotavarana tai isoissa säkeissä maantie- tai merikuljetuksina.

Käyttämällä säiliörekkoja ja puhalluslaitetta Filtralite®tuotteet voidaan  pneumaattisesti purkaa suoraan laitoksen suodattimiin. Filtralite®Nature P, Filtralite®Pure NC 0,8-1,6 mm ja Filtralite®Pure NC 1,5-2,5 mm eivät sovellu pneumaattiseen purkuun.

Toimitus isoissa säkeissä sopii kaikkiin sovelluksiin ja kaikille Filtralite®tuotteille. Yleensä käytetään suuria, päältä avonaisia säkkejä. Suurin osa materiaaleista toimitetaan yleensä 1,5-kuutioisissa suursäkeissä. Materiaali paikan päällä toimiviin jätevedenpuhdistusjärjestelmiin toimitetaan 1,0-kuutioisissa suursäkeissä. Suursäkit voidaan kuljettaa rekoilla, junalla tai laivalla, tai ne voidaan pakata kontteihin. Kuljetus konteissa on hyvä ratkaisu pienille määrille ja pitkiin merikuljetuksiin.

 

Varastointi

<br>Joskus Filtralite®suodatinmateriaaleja joudutaan varastoimaan väliaikaisesti kuljetuksen aikana. Filtralite®materiaaleja voidaan säilyttää ulkona ilman, että niiden laatu huononee. Tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että materiaalit imevät vettä sateen aikana, jolloin niistä tulee raskaampia, mikä puolestaan voi lisätä kuljetuskustannuksia.  Jotta suursäkkien laatu pysyy hyvänä, niitä ei tule säilyttää ulkona yli puolta vuotta.

Filtralite Nature P -suodatinmateriaalia ei tule säilyttää ulkona, sillä sade voi huuhdella pois osan materiaalista, mikä puolestaan huonontaa suodatinmateriaalin tehoa.