Päämäärämme

<br>Asuitpa sitten Kairossa, Chicagossa tai Kööpenhaminassa, tilanne on sama: suurkaupunkeihin virtaa yhä enemmän ihmisiä. Väestörakenteen muutokset ja globaali urbanisaatio rasittavat kaupunkeja ja niiden kykyä tuottaa riittävästi välttämättömyyshyödykkeitä, kuten puhdasta juomavettä.

Ainutlaatuisen huokoisuutensa ansiosta Filtralite®Pure- ja Filtralite®Clean-suodatinmateriaalit tarjoavat optimaaliset olosuhteet, joissa vesi virtaa suodatinkerroksen läpi, jolloin epäpuhtauksia adsorboituu, sitoutuu suodatinmateriaalin pinnalle, enemmän. Tämän ominaisuuden ansiosta saman suodatintilavuuden läpi voidaan suodattaa suurempia vesimääriä, sillä suodattava pinta-ala on suurempi. Näin ollen vesihuoltolaitokset voivat lisätä tuotantomääriään ilman, että niiden tarvitsee rakentaa uusia tai laajentaa olemassa olevia laitoksia – yksinkertaisesti vain vaihtamalla perinteiset suodatinmateriaalit Filtraliteen®.

Tuotteemme eivät ainoastaan lisää veden tuotantomääriä, vaan ne myös vähentävät laitosten käyttökustannuksia. Kun vaihdat perinteiset hiekkasuodattimet Filtralite®suodatinmateriaaliin, investointi maksaa itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa.

Filtralite®Pure- ja Filtralite®Clean-suodatinmateriaalit tarvitsevat vastavirtahuuhteluja harvemmin kuin perinteiset suodatinmateriaalit, mikä tarkoittaa sitä, että ne myös kuluttavat vähemmän energiaa ja vettä. Loppupeleissä tämä tarkoittaa sitä, että laitoksenne tuottaa enemmän puhdasta vettä. Näin varmistamme, että saatte enemmän irti nykyisin käytettävissä olevista resursseistanne.

Kaupunkien valmistautuessa tulevaan ovat Filtralite®Pure- ja Filtralite®Clean-suodatinmateriaalit innovatiivinen ja ensiluokkainen, tulevaisuuden tarpeisiin räätälöity tuote.

Filtralite-suodatinmateriaalia käytetään moniin vedenkäsittelysovelluksiin, kuten esimerkiksi juomavedenpuhdistukseen, jätevedenpuhdistukseen ja kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyyn.

 

Tutkimus ja kehitys

<br>Filtralite®suodatinmateriaalia kehitetään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä Norjassa että maailmanlaajuisesti. Monia väitöskirjoja ja diplomitöitä, raportteja ja asiakirjoja on kirjoitettu erilaisista näkökohdista liittyen Filtraliten käyttöön juoma- ja jätevedenpuhdistuksessa.

 

Ominaisuudet

<br>Filtralite®suodatinmateriaali valmistetaan polttamalla savea noin 1 200⁰C lämpötilassa, minkä jälkeen se murskataan ja seulotaan, jolloin tuloksena saadaan savipellettejä. Materiaalin rakenne on erittäin huokoinen, ja murskaamisen ansiosta suodattava pinta-ala on suurempi. Raetiheys on 500−1 600 kg/m³ ja raekoko 0−20 mm. Filtralite®materiaalit ovat käyttötarkoitukseltaan joustavia, ja niitä voidaan räätälöidä tiettyihin sovelluksiin. Niistä ei vapaudu haitallisia aineita, ja niiden happoliukoisuus on minimaalinen. Vaikka Filtraliten tiheys on pieni ja huokoisuus suuri, niin se kestää hyvin hankausta ja iskuja.