Tiedon lisääntyessä myös vaatimukset kasvavat: mitä enemmän tiedämme sade-/hulevesistä ja niiden saastumisesta, sitä enemmän vaadimme niiden tehokkaampaa käsittelyä, muun muassa öljyn, fosforin ja raskasmetallien osalta.<

Samaan aikaan rankat sateet ja entistä rajummat sääilmiöt lisäävät vedenpidätyksen tarvetta. Tämä on erityisen totta nopeasti kasvavilla urbaaneilla alueilla, joissa maanpinta on korvattu vettä läpäisemättömillä alueilla.

Yhdistelmäratkaisu veden laadun- ja määränhallintaan

Yhdistämällä kaksi hyväksi havaittua menetelmää on Filtralite yhteistyössä WEREC Water Ecosystem Recovery -yhtiön kanssa kehittänyt ratkaisun, joka poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja samalla tarjoaa varastointikapasiteettia.

Investointikustannukset, samoin kuin käyttökustannuksetkin, ovat alhaiset verrattuina perinteisiin ratkaisuihin, sillä konsepti on täysin passiivinen.

Filtralite® P sitoo kiintoaineita, fosforia sekä raskasmetalleja ja huokoisuutensa ansiosta tarjoaa merkittävää varastointikapasiteettia

Paikallisten olosuhteiden mukaan suodatin voidaan asentaa joko kasettiratkaisuna tai suodatuskerroksena.

Suodatuskerrosratkaisu on suunniteltu olosuhteisiin, joissa läpäisemättömien pintojen vieressä on puistoalueita. Alueita, joissa on päällystämättömiä pintoja, materiaalinvaihto voidaan tehdä kaivinkoneella. Urbaanimmissa ympäristöissä voidaan kasettiratkaisu asentaa maanpinnan alapuolelle, jolloin materiaalinvaihto tapahtuu asennettujen viemäriluukkujen kautta imuautoihin.

Ratkaisu on suunniteltu WEREC-yhtiön suodatinteknologian mukaan, ja se tarjoaa korkeatasoista vedenkäsittelyä ja vähintään kymmenen vuoden elinkaaren, minkä jälkeen suodatinmateriaali vain yksinkertaisesti vaihdetaan. WEREC-teknologia takaa optimaalisen virtauksen ja kontaktiajan, jotka perustuvat valuma-alueen olosuhteisiin. Mitoituksessa huomioidaan myös kuntakohtaiset raja-arvot.

Öljy-yhdisteet erotetaan esisuodattimessa, joka sisältää orgaanista suodatinmateriaalia. Esisuodatin tehostaa entisestään metallien erottamista. Myös tämä suodatin on suunniteltu hyödyntäen WEREC-teknologiaa.

Ratkaisu, joka kuntien on helppo toteuttaa

Monet kunnat suunnittelevat parhaillaan vedenhallintastrategioitaan pärjätäkseen tulevaisuudessa lisääntyvien tulvien kanssa. Suodatuskerrokset tai -kasetit voidaan mitoittaa lisäämään maaperän vedenpidätyskapasiteettia, joka vastaa esimerkiksi vähintään 1−2 vuoden valumamäärää.

Puhdistava vaikutus ja varastointikapasiteettia

Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkkejä erilaisten epäpuhtauksien poistamisesta, kun mittaukset on tehty todellisista sadevesistä yli kuuden kuukauden aikana. Arvot voivat vaihdella sen mukaan, mikä on sisään tulevan veden saastuneisuuden taso, kontaktiaika jne. Suodatin voidaan mitoittaa niin, että erottelu on vieläkin tehokkaampaa.

Aine Fosforin kokonaismäärä Fosfaatti Kromi Kupari Nikkeli Lyijy Sinkki
Vähennys % 63,4 59,9 67,0 64,2 64,7 79,2 92,9

Kun suodatin mitoitetaan tyypillisten kuntarajoitusten mukaisesti, ajatellen metalleja ja fosforia, asennettu suodatin pystyy varastoimaan suunnilleen 60 % kuuden kuukauden sadevesimäärästä kymmeneksi minuutiksi ja 40−50 % koko vuoden sademäärästä. Tämän kokoisena suodatin tarjoaa merkittävää varastointikapasiteettia, mikä ansiosta poistovirtaus pysyy tasaisena. Asennus voidaan mitoittaa myös niin, että se varastoi koko vuoden sademäärän tai jopa kahden vuoden määrän (noin 8 mm 10 minuutissa).