Filtralite Pure

Ainutlaatuisen huokoisuutensa ansiosta Filtralite®Pure-suodatinmateriaali tarjoaa optimaaliset olosuhteet, joissa vesi  virtaa suodatinkerroksen läpi, jolloin sen pinnalle sitoutuu enemmän epäpuhtauksia. Tämän ominaisuuden ansiosta voidaan saman suodatintilavuuden läpi suodattaa suurempia määriä vettä, kun suodattava pinta-ala on suurempi.

Vesihuoltolaitokset voivat näin ollen lisätä tuotantoaan ilman, että niiden tarvitsee saneerata tai laajentaa olemassa olevia tilojaan – vain yksinkertaisesti vaihtaa perinteinen suodatinmateriaali  Filtralite®tuotteisiin.

 

Filtralite® yksikerros- ja monikerrossuodattimissa

Veden suodattaminen on perinteisin vedenkäsittelymenetelmä. Filtralite®materiaalin ominaisuudet ovat ihanteelliset hyvälle suodatinmateriaalille – sekä yksikerros- että monikerrossuodattimissa raakaveden tai koaguloituneen veden suodattamiseen. 

Perinteisiin suodatinmateriaaleihin, kuten hiekkaan ja antrasiittiin, verrattuna Filtralite on paljon huokoisempaa, minkä ansiosta sen

 • alkupainehäviö on pienempi,
 • painehäviökertymä on pienempi,
 • partikkeleiden varastointikapasiteetti suurempi ja
 • vastavirtahuuhteluiden välinen aika pidempi.

Näiden ominaisuuksien ansiosta suodattimien toiminta-aika vastavirtahuuhtelujen välillä on paljon pidempi, mikä tarkoittaa pienempää energian- ja vedenkulutusta, suurempaa vedentuotantoa ja pienempiä käyttökustannuksia.

Filtralite®materiaalit voidaan asentaa niin yksikerros- kuin monikerrossuodattimiinkin (Filtralite Mono-Multi ja Filtralite Mono-Multi Fine), joissa yhdistetään kaksi erityyppistä Filtralite®Pure-suodatinmateriaalia. Niiden tiheydet ja raekoot ovat erilaiset, mikä entisestään pidentää suodattimien toiminta-aikaa ja parantaa suodatuskapasiteettia.

Suodattimia, joissa käytetään Filtralite®suodatinmateriaalia, suodatusnopeudet vaihtelevat suuresti. Suodattimen suodatusnopeuteen vaikuttavat aina suodattimen rakenne ja käsittelyprosessi. Nykyisten Filtralite®suodattimien suodatusnopeus on 2−20 m/h.

 

Filtralite® biosuodattimissa

Filtralite®Pure-suodatinmateriaali on myös erinomainen materiaalivalinta, kun käsitellään ammoniakkia, mangaania, rautaa jne. sisältävää raakavettä.

Muihin suodatinmateriaaleihin verrattuna Filtralite®materiaali on paljon huokoisempaa, minkä ansiosta 

 • se on loistava kasvualusta biokalvolle,
 • siinä on suuri määrä makrohuokosia,
 • sen tiheys on perinteisiä suodatinmateriaaleja pienempi, ja
 • sen hankauksenkesto on suurempi.

Nykyiset Filtralite®biosuodattimet toimivat jopa 30 m/h.

Filtralite Clean

Ainutlaatuisen huokoisuutensa ansiosta Filtralite®Clean-suodatinmateriaali tarjoaa optimaaliset olosuhteet biokalvon kasvulle ja veden virtaukselle suodatinkerroksen läpi, jolloin se adsorboi, sitoo pinnalleen, enemmän epäpuhtauksia.  Tämän ominaisuuden ansiosta voidaan saman suodatinvolyymin läpi suodattaa suurempia määriä vettä, kun suodattava pinta-ala on suurempi. Tuotteillamme voidaan pienentää myös käyttökustannuksia.

 

Filtralite® bioreaktoreissa

Biosuodattimissa biomassa kiinnittyy Filtralite®suodatinmateriaaliin, joka toimii myös mekaanisena suspendoidun kiintoaineen suodattimena.

Filtralite®Clean tarjoaa:

 • Erinomaisen kasvualustan biokalvolle yhdistettynä suureen huokoisuuteen,
 • suuren määrän makrohuokosia,
 • erittäin tehokkaan prosessin vaadittuun tilavuuteen nähden,
 • perinteisiä suodatinmateriaaleja pienemmän tiheyden ja
 • hyvän hankauksenkeston.

 

Filtralite® tertiäärisissä suodattimissa

Filtralite®Clean-suodatinmateriaali on erinomainen vaihtoehto myös tertiääriseen suodatukseen.

Perinteisiin suodatinmateriaaleihin verrattuna Filtralite®materiaali on huokoisempaa, minkä ansiosta sen

 • alkupainehäviö on pienempi,
 • painehäviön kertyminen hitaampaa,
 • partikkelien varastointikapasiteetti suurempi,
 • vastavirtahuuhtelujen väli pidempi ja
 • käyttökustannukset pienemmät.

Nykyisten Filtralite®suodattimien suodatusnopeus on noin 15−20 m/h.

Filtralite Nature

Filtralite®Nature on hienorakeinen suodatinmateriaali, jonka suodatuspinta on suuri, ja jonka fosforinpoistokapasiteetti on suuri.

Fosfori poistetaan sekä saostamalla korkeassa pH-asteessa ja fysikaalis-kemiallisella vetovoimalla ja sidoksilla. Filtralite®Nature-tuotteet on räätälöity tarjoamaan suuri forforinsorptiokapasiteetti, jolloin fosforia pystytään poistamaan tehokkaasti (korkea poistoaste). 

Kun suodattimen poistokapasiteetti on käytetty loppuun, voidaan suodatinmateriaali vaihtaa. Käytetty materiaali voidaan käyttää lannoitteena tai maanparannusaineena.