Hongkongiin rakennettiin uusi vedenpuhdistuslaitos, Tai Po Water Treatment Works, jotta voitiin vastata kasvavaan juomaveden kysyntään. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 1 200 Ml/päivä.

PABF-biosuodatus ja Filtralite®suodatinmateriaali vähensivät merkittävästi kloorintarvetta

Tai Po Drinking Water Treatment Plant -juomavedenpuhdistuslaitos ottaa raakavetensä  Dongjiang-joesta, joka sijaitsee Guangdong-maakunnassa, Hongkongin pohjoispuolella. Sisääntulevan veden sameus on keskimäärin noin 11 NTU, ja se sisältää ammoniakkia ja mangaania. Veden lämpötila on 12−34 ⁰C.

Kun vesilaitosta suunniteltiin, valittiin ammoniakin ja mangaanin poistomenetelmäksi primääriset, ilmastetut biosuodattimet (englanniksi: Primary Aerated Biological Filter, PABF) ja Filtralite®suodatinmateriaali. Tämä ratkaisu vähensi merkittävästi laitoksen kloorintarvetta verrattuna vaihtoehtona olleeseen taitepisteklooraukseen (Break Point Chlorination).

Pilottitestit, joissa verrattiin erilaisia suodatinmateriaaleja, osoittivat, että kevytsorasuodatinmateriaali, Filtralite, oli paras ratkaisu PABF-biosuodattimiin.

Testin osiossa, joka sisälsi Filtralite HC (HD, murskattu kevytsora) 2,5−5 mm, havaittiin ammoniakinpoisto, joka oli suuruudeltaan 80−90 %, ja mangaaninpoisto 75 %.

Laitos aloitti toimintansa huhtikuussa 2003, ja käyttötiedot osoittavat, että  PABF-suodattimet toimivat erittäin hyvin. Sekä ammoniakin että mangaanin tasot ovat laskeneet erittelyiden tasoa alhaisemmiksi.