Det nye vannverket Tai Po ble bygget i Hong Kong for å møte den økende etterspørselen etter drikkevann. Kapasiteten på anlegget er 1200 millioner liter/dag.

PABF med Filtralite® reduserer behovet for klor betydelig

TTai Po vannverk tar sitt råvann fra elven Dongjiang i provinsen Guangdong i nordre Hong Kong. Inngående vann har en gjennomsnittlig turbiditet på ca 11 NTU og inneholder både ammoniakk og mangan. Vanntemperaturen varierer mellom 12 og 34oC.

Under byggetiden av vannverket valgte man en løsning med luftede biologiske filtre (PABF) bestående av Filtralite for fjerning av ammoniakk og mangan. Dette konseptet reduserer behovet for betydelig sammenliknet med alternativ utførelse og knekkpunktklorering.

Pilotforsøk der forskjellige materialer ble sammenliknet, viste at Filtralite var den beste løsningen for PABF.

Forsøkskolonnen med Filtralite HC (høy densitet, knust materiale aggregat) 2,5-5 mm hadde en stabil reduksjon av ammoniakk (80-90%) og en reduksjon av mangan på 75%.

Anlegget ble tatt i drift i april 2003 og prosessdata viser at PABF fungerer svært godt. Både ammoniakk og mangan ble redusert mer enn angitte spesifikasjoner.