Kun vedensuodatustiloja Fredrikstadin juomavedenpuhdistuslaitoksessa uudistettiin, vesilaitos oli kiinnostunut testaamaan vaihtoehtoisia suodatinmateriaaleja ja korvasi   yhden suodattimen antrasiittikerroksen Filtralite®materiaalilla arvioidakseen sen toimivuuden.

Niinpä maaliskuussa 2002 Filtralite®suodatinmateriaali asennettiin päällimmäiseksi kerrokseksi yhteen laitoksen kahdeksasta suodattimesta. Tätä suodatinta käytettiin melkein vuoden ajan rinnakkain muiden suodattimien kanssa.

New Filtralite®materiaali kaikissa suodattimissa

Tästä kokeilujaksosta saadut kokemukset olivat niin lupaavia, että Fredrikstadin vesilaitos päätti käyttää Filtralite®suodatinmateriaalia kaikissa suodattimissa. Laitos toimi täysillä koko kunnostuksen ajan, kun suodattimet poistettiin tuotannosta yksi kerrallaan, jolloin muut seitsemän olivat aina toiminnassa.

Operaatio, jossa vanhat suodatinmateriaalit poistettiin, suodattimien perusrakenne puhdistettiin ja korjattiin, ja ne täytettiin uudella hiekalla ja Filtralite®suodatinmateriaalilla, kesti yhden viikon per suodatin. Nyt suodattimissa on 0,6 m hiekkaa, jonka kidekoko on 0,8−1,2 mm, ja 0,8 m Filtralite MC, raekoko 1,5−2,5 mm.

Filtralite®suodatinmateriaalin  suorituskyky ylitti odotukset

Laitoksen käyttötiedot suodattimien kunnostuksen jälkeen osoittavat, että suodattimet toimivat odotetusti – niin veden laatua kuin suodattimien toiminta-aikaakin ajatellen.

Juomavedenpuhdistuslaitos ottaa raakavetensä Isnesfjorden-järvestä, joka on yhteydessä Norjan suurimaan jokeen, Glommaan. Raakaveden laatu vaihtelee vuoden mittaan. Äärimmillään sameus voi olla jopa 10 NTU ja väriluku niinkin korkea kuin 100 mg Pt/l.

Puhdistusprosessi sisältää seuraavat vaiheet: koagulaatio (hyytyminen), flokkukaatio (hiutaloituminen), sedimentaatio (kerrostuminen), suodatus ja desinfiointi. Aluminiumsulfaattia käytetään hyydytteenä yhdessä polymeerin kanssa. Kaustista soodaa (lipeää) käytetään pH:n säätämiseen ja natriumhypokloriittia desinfiointiin. Monikerrossuodattimeen tulevan veden tyypillinen sameus on 1,1 NTU, kun taas ulosmenevän veden sameus 0,06 NTU normaalin suodatusnopeuden ollessa 10 m/h.