Filtralite® äärimmäisen kestävä biosuodatinmateriaali

Norjan suurimmassa jätevedenpuhdistuslaitoksessa, Oslon VEASissa, Filtralite®suodatinmateriaali on osoittautunut äärimmäisen kestäväksi – niin biokasvualustana kuin suodatinmateriaalinakin. Kahdenkymmenenviiden käyttövuoden, päivittäisine vastavirtahuuhteluineen,  jälkeenkään ei ole ollut tarvetta täydentää suodatinjärjestelmää.

VEAS-vedenpuhdistamo käsittelee vuosittain 100 miljoonaa kuutiota vettä, ja typenpoisto on laitoksen tärkein tehtävä. Filtralite®suodatinmateriaalilla on tärkeä rooli nitrifikaatio- ja denitrifikaatioprosesseissa. Nämä kaksi biosuodatuksen vaihetta  toimivat kemiallisen saostumisen ja sedimentoitumisen jälkeen.

Ainutlaatuinen biosuodatusprosessi koostuu kahdeksasta “nitrifikaatiobiosuodattimesta”, joista kutakin seuraa “denitrifikaatiobiosuodattimet”.  Nitrifikaatiovaihe on aerobinen biosuodatin. Se käyttää liuenneita orgaanisia aineita, jotka on muunnettu lietteeksi, hiilidioksidiksi ja nitraatiksi. Kasvualustana toimii Filtralite®Clean HC 2,5−5 (murskattua kevytsoraa).

Prosessin seuraavassa vaiheessa nitraatit muunnetaan typpikaasuksi ilmastetuissa biosuodattimissa. Tässä prosessissa Filtralite®Clean HR 3−6 (pyöreä materiaali) toimii sekä kasvualustana että suodatinmateriaalina.

Huokoisuus selittää Filtralite®materiaalin suorituskyvyn jätevedenpuhdistuksessa

Norjalaiset tutkijat suunnittelivat Filtralite®Clean-suodatinmateriaalin erityisesti VEAS- jätevedenpuhdistuslaitosta varten. He yrittivät jäljitellä ja kopioida luonnon prosesseja. “Kevytsoran erityisen huokoisuuden ansiota biosuodattimet pystyvät samanaikaisesti toimimaan sekä isäntäbakteerina että suodattimena”, selittää Øystein Moursund,  VEASin vanhempi konsultti.

Kaikki suodattimet vastavirtahuuhdellaan päivittäin, ja liete menee prosessointi- ja maatalouskäyttöön. VEAS on lisännyt kapasiteettiaan lisäämällä samantyyppisten suodattimien määrää pystyäkseen vastaamaan kasvaneeseen kuormitukseen.

Juuri Filtraliten huokoisuus tekee mahdolliseksi sen kaksoistoiminnon, jolloin se voi toimia sekä hiukkassiepparina että isäntäbakteerina huokosten sisällä, ja näin ylläpitää vahvaa biokasvustoa.