Tuote-erittely

Kaupallinen nimi FILTRALITE P 0,5-4

Tiheys

Irtotiheys: 380 kg/m³

Partikkelitiheys: 950 kg/m³

Materiaalin tyyppi Kevytsora
Ulkonäkö Huokoinen pinta, jossa valkoisia partikkeleita
Valmistaja Leca Rælingen, Norja
Versio 9
Koko ja paino Arvo Poikkeama Kommentit
Partikkelin koon vaihtelualue 0,5-4 mm > 4 mm max. 10 %
< 0,5 mm max. 10 %
EN 12905
Irtotiheys, kuiva, irtotavara 380 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Partikkelitiheys, näkyvä 950 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Annex E
Muut ominaisuudet Arvo Kommentit
Tyhjiöt ~60 % EN 1097-3, noin arvo
pH ~12 Leca Norm
Alkalisuus ~35 mekv/l NS 4754, noin arvo

KEMIALLINEN KOOSTUMUS, NOIN ARVOT

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
55-60% 15-18% 6-7% 5-7% 4-8% 3-4% 1-2%