Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE P 0,5-4

Densitet

Bulkdensitet, løs: 380 kg/m³

Partikkeldensitet: 950 kg/m³

Type materiale Ekspandert leire
Utseende Porøs overflate med hvite partikler
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 9
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse intervall 0,5-4 mm > 4 mm max. 10 %
< 0,5 mm max. 10 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, løs 380 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Partikkeldensitet 950 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
Øvrige egenskaper Verdi Kommentar
Porøsitet ~60 % EN 1097-3, typisk verdi
pH ~12 Leca Norm
Alkalinitet ~35 mekv/l NS 4754, typisk verdi

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
55-60% 15-18% 6-7% 5-7% 4-8% 3-4% 1-2%

Forklaring

P = Fosforbinding