Produktspecifikation

Benämning Filtralite Air 12/20
Densitet Torr skrymdensitet, löst: 260 kg/m³
Partikeldensitet: 495 kg/m³
Extern porositet 43%
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slät yta med mikroporer
Tillverkas av Leca Linköping (Saint-Gobain Group), Sverige
Version 1

 

Storlek och vikt Värde Deviation Kommentarer
Kornstorlek 12-20 mm < 12 mm max. 15 %
> 20 mm max. 15 %
EN 933-1
Torr skrymdensitet, löst 260 kg/m³ ± 40 kg/m³ EN 1097-3

 

KEMISK SAMMANSÄTTNING, UNGEFÄRLIGA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
60% 17% 12% 4% 2% 2%