Minskning av utsläpp är ett prioriterat miljömål

<br>Kontroll av begränsning av energianvändning är ett viktigt område, eftersom tillverkningen av expanderad lera förutsätter en hög energianvändning. ISO 14001 tillämpas i hela Lecas organisation i Norge där Filtralite tillverkas. Genom systematiskt arbete enligt denna norm kan ambitiösa miljömål definieras och utvärderas.

 

Transport & logistik

<br>Leca Norge AS har stor erfarenhet av transport och logistik över hela världen. Leveransmetoder varierar mellan projekt och är kopplat till kundkrav och typ av produkt. Dom flesta material kan levereras i bulk eller i storsäck, antingen på lastbil eller med båt.

Lastbil med blåsutrustning kan användas för att blåsa Filtralite med tryckluft direkt till anläggningens filter. Filtralite Nature P, Filtralite Pure NC 0,8-1,6 mm and Filtralite Pure NC 1,5-2,5 mm bör ej blåsas med tryckluft.

Leverans i storsäck kan ske för samtliga applikationer och produkter. Storsäck med öppning i toppen används normalt. Dom flesta leveranser sker med 1,5 m3 storsäck. För leveranser till lokala och mindre anläggningar kan leverans ske i 1,0 m3 storsäck. Storsäckar kan transporteras med lastbil, tåg eller båt eller staplas i container. Transport med container är lämpligt vid mindre volymer eller långa sjövägar.

 

Förvaring

<br>Under transport av Filtralite kan det ibland bli nödvändigt att tillfälligt förvara materialet. Filtralite kan lagras utomhus utan påverkan på kvalitet eller funktion. Dock kan materialet absorbera regn som ökar vikten och påverkar fortsatt transport indirekt. För att undvika påverkan på storsäckens eget material bör dessa inte stå utomhus längre än 6 månader.

Filtralite Nature P ska inte förvaras utomhus, då regn kan påverka produktens egenskaper negativt.