Filtralite® Pure

Anpassad för dricksvattenverk samt förbehandling till avsaltning. Filtralite Pure är ett filtermaterial lämpligt för både fysisk filtrering och biologisk behandling.

Ladda ner Filtralite Pure broschyren

Ladda ner

Filtralite® Clean

Anpassad för avloppsreningsverk och behandling av industriellt vatten. Filtralite Clean är ett filtermaterial lämpligt för biologisk behandling och tertiär filtrering (polering).

Ladda ner Filtralite Clean broschyren

Ladda ner

Filtralite® Nature P

Filtralite Nature P är anpassad för lokal behandling, bl.a. rening av utgående vatten och borttagning av fosfor.

Ladda ner Filtralite Nature P broschyren om avloppsrening för enskilda hushåll och fritidshus i glesbebyggelse.

Ladda ner

Filtralite® Air

Filtralite® Air är ett högkvalitativt filtermaterial. Materialet består av expanderad lera och används för biofiltrering och för rening av gas och lukt.

Ladda ner Filtralite Air broschyren

Ladda ner