Vårt mål

<br>Vare sig det gäller Kairo, Chicago eller Köpenhamn sker det en allt mer ökande inflyttning av människor till storstäderna. Demografiska förändringar och urbaniseringen runt om i världen sätter press på städerna och deras kapacitet att förse invånarna med grundläggande behov som dricksvatten.

Med sin unika porositet skapar Filtralite filtreringsmedium perfekta förhållanden för att vattnet ska flöda genom filterbädden så att fler främmande ämnen kan hållas kvar och adsorberas. Den här egenskapen gör att större vattenvolymer kan filtreras genom samma filtervolym, eftersom kontaktytan blir större. Genom att byta ut sitt traditionella

Filtreringsmedium mot Filtralite kan vatten- och avloppsanläggningar därför öka sin kapacitet utan att behöva bygga om och expandera befintliga resurser.

Våra produkter ökar inte bara den vattenvolym som kan hanteras, de minskar också driftkostnaderna. När ni byter ut traditionella sandfilter mot Filtralite® Pure filtreringsmedium kan ni räkna med att få tillbaka er investering på mindre än tre år.

Eftersom Filtralite® Pure filtreringsmedium kräver färre backspolningar blir både energi- och vattenförbrukningen lägre, vilket i slutändan innebär att större vattenvolymer kan hanteras på er anläggning. På så sätt garanterar vi att ni får ut mer av era befintliga resurser.

När nu städerna rustar inför framtiden är Filtralite filtreringsmedium en innovativ produkt av högsta klass, skräddarsydd för att uppfylla morgondagens behov.

Filtralite filtermedia används till olika applikationer av vattenbehandling; vattenverk, avloppsverk och dagvattenhantering.

 

Forskning och Utveckling

<br>Utvecklingen av Filtralite filtermedia sker i tätt samarbete med universitet och forskningsinstitut, både i Norge och globalt. Flera doktorsavhandlingar och examensarbeten, beskriver i både artiklar och rapporter olika aspekter på användningen av Filtralite för vattenrening.

 

Egenskaper

<br>Filtralite filtreringsmedium tillverkas genom att lera hettas upp till cirka 1 200 °C, för att sedan krossas och siktas. Materialet har en mycket porös struktur, och krossning frigör hög specifik yta. Torr skrymdensitet är inom intervallet 500 till 1 600 kg/m3 och kornstorlekar från 0 till 20 mm. Filtralite är flexibelt och kan skräddarsys för särskilda användningar. Aggregaten frigör inga skadliga ämnen och lösligheten i syra är minimal. Trots den låga densiteten och den höga porositeten har Filtralite hög nötnings- och slaghållfasthet.