MER VATTEN TILL LÄGRE KOSTNAD

Med Filtralite®, kan du göra mer med mindre - mer rent vatten med mindre energi, mindre utrymme och utan att bygga om befintlig anläggning. Läs mer om våra lösningar:

Filtralite Pure

Utvecklad för vattenverk och förbehandling innan avsaltning. Filtralite® Pure är ett filtermaterial lämplig för både fysisk filtrering och biologisk behandling.

mer information
Filtralite Clean

Utvecklad för reningsverk och behandling av industriellt vatten. Filtralite® Clean är ett filtermaterial för både biologisk behandling och polering.

mer information
Filtralite Nature

Filtralite® Nature är utvecklad för mindre lokala reningsverk, bl.a. för utgående avloppsvatten och reducering av fosfor.

mer information
Filtralite Air

Filtralite® Air är ett högkvalitativt filtermaterial. Materialet består av expanderad lera och används för biofiltrering och för rening av gas och lukt.

mer information