Filtralite Nature

Filtralite® Nature ett finkornigt filtermaterial med hög specifik yta och kapacitet att binda fosfor.

Fosfor renas både genom utfällning vid högt pH samt adsorption. Filtralite Nature är skräddarsydd för att maximera sorptionen och reduktionsgraden av fosfor.

När filtrets reduktionskapacitet är förbrukat kan filtermaterialet bytas ut. Förbrukat material kan användas som jordförbättring.