Filtralite® Clean, ett exklusivt bärarmaterial för biobäddar

Biobäddarna som används vid Annecy´s reningsverk (SILA) innehåller Filtralite. Materialet ger optimala betingelser för tillväxten av biofilm i den biologiska reningsprocessen.

Partiklarna i Filtralite® Clean är uppbyggda av expanderad lera och har kontaktytor med hög specifik yta. Dessa egenskaper främjar tillväxten av bakterier för reduktion av BOD, suspenderade ämnen samt i nitrifieringsprocessen.

 

Filtralite®, lätt att implementera

Företaget Annecy vattenrening (SILA) anlitade Quadrimex Chemical för att tömma och byta ut bärarmaterialet i tre biofilter på anläggningen SILOE (230.000 person ekvivalenter).

Quadrimex Chemical lyckades att byta ut bärarmaterialet i tre biofilter på endast 12 veckor. Företaget utvecklade ett innovativt pumpsystem, baserat på Venturi-effekten, utan spill eller buller. Systemet är utformat för att kunna tömma biofilter samtidigt som renoveringsarbete pågår. Tre biofilter tömdes för underhåll; två kväve-filter (nitrifikation) och ett C filter (de-nitrifikation).

Därefter fylldes utrustningen på med:

  • återanvänt material som tidigare tömdes
  • nytt Filtralite Clean material.
  • {"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/aHbuR7Y-onk.jpg?itok=HWiHe9XJ","video_url":"https://youtu.be/aHbuR7Y-onk","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Följsam, autoplaying)."]}