Filtralite Clean

Med sin unika porositet skapar Filtralite® Clean filtreringsmedium perfekta förhållanden för biologisk tillväxt och vattnets flöde genom filterbädden så att fler främmande ämnen kan hållas kvar och adsorberas. Den här egenskapen gör att större vattenvolymer kan filtreras genom samma filtervolym, eftersom kontaktytan blir större. Vår produkt minskar även driftkostnaderna.

 

Filtralite® i biofilms reaktor

I biofilter så är växer biomassan på materialet Filtralite, som samtidigt fungerar som ett fysiskt filter för suspenderade ämnen.

Filtralite Clean ger:

  • hög specifik yta för tillväxt av biofilm kombinerat med hög porositet,
  • högt antal makroporer,
  • effektiv process per volymsenhet,
  • lägre desnitet än traditionella material,
  • och hög nötbeständighet.

 

Filtralite® i tertiära filter

Filtralite Clean fungerar utmärkt för tertiär filtrering.

I jämförelse med andra filtermaterial så har Filtralite en betydligt högre porositet vilket medför

  • lägre initialt mottryck,
  • långsammare uppbyggnad av mottryck,
  • högre lagringskapacitet,
  • färre backspolningar,
  • och lägre driftkostnader.

Befintliga installationer av Filtralite körs normalt vid 15 m/h - 20 m/h.