Filtralite Clean

Filtralite Clean er et filtermateriale med unik porøsitet som gir optimale forhold for biofilm-vekst og for vanngjennomstrømming i materialet, for slik å binde og absorbere flere urenheter. Dette gjør at større vannmengder kan bli filtrert gjennom det samme filtervolumet, siden kontaktflaten er større. Dette reduserer også driftskostnadene. Filtralite Clean er en innovativ løsning av høy kvalitet skreddersydd for å møte morgendagens behov.

 

Filtralite® som biofilmbærer

I biofiltre vokser biomassen på Filtralite-materialet, og fungerer samtidig som et fysisk filter.

Filtralite Clean gir:

  • høy spesifikk overflate for tilvekst av biofilm kombinert med høy porøsitet
  • høyt antall makroporer
  • effektiv prosess pr volumenhet
  • lavere densitet enn tradisjonelle materialer
  • høy slitasjemotstand

 

Filtralite® i tertiærfiltre

Filtralite Clean fungerer utmerket for tertiær filtrering.

Sammenliknet med andre filtermaterialer har Filtralite en betydelig høyere porøsitet, noe som gir

  • lavere initialt mottrykk
  • langsommere oppbygging av mottrykk
  • høyere lagringskapasitet
  • færre tilbakespylinger
  • lavere driftskostnader

Eksisterende installasjoner av Filtralite kjøres vanligvis ved 15 m/h - 20 m/h.