Klimatförändringarna förorsakar nya begränsningar på snabbsandfilter

När algblommingen orsakade för hög belastning på sandfiltren påbörjade Thames Water en översyn av alternativa filtermaterial. Dom lyckades inte bara med att få bort begränsningarna, man sparade dessutom miljoner på användningen av nytt filtermaterial.

Filtralite® Pure, det bästa filtermaterialet för rening av dricksvatten

Att rena vatten med sand tar lång tid. Dessutom krävs underhåll och andra resurser i anslutning till reningsprocessen. Mer än ett dussin olika material utvärderades av Thames Water i ett större forskningsprojekt. Materialen var bl.a. sand, krossat glass, sand/antracit och Filtralite Pure Mono-Multi.

Vatten-, energi- och tidsbesparing

Filtralite Pure Mono-Multi har den viktiga egenskapen att fånga partiklar av olika storlekar i filterbädden, vilket både leder till ett lägre tryckfall och längre tid innan backspolning krävs. “Om vi beaktar samtliga aspekter så är två skikt med Filtralite mycket effektivt. Vi har därför även studerat olika fraktioner av dessa. Det verkar som att Filtralite Pure Mono-Multi har en extra dimension som filtermaterial, något som kan förklaras med den öppna strukturen. Detta är anledningen till att vi redan har uppgraderat 37 snabbfilter med Filtralite Pure Mono Multi”, berättar Michael Chipps.

Upptäckten av Filtralite Pure Mono-Multi har redan besparat Thames Water från stora investeringar, eftersom äldre snabbfilter kan uppgraderas och få en högra kapacitet utan att behöva öka markytan i anspråk.