Produktspecifikation

Handelsnamn Filtralite Pure HC 0,5-1 Filtralite Pure NC 0,8-1,6
Densitet Skrymdensitet, komprimerad: 850 kg/m³
Kompaktdensitet: 1800 kg/m³
Skrymdensitet, komprimerad: 515 kg/m³
Kompaktdensitet: 1250 kg/m³
Typ av material Expanderad lera Expanderad lera
Utseende Krossade partiklar, porös ytstruktur Krossade partiklar, porös ytstruktur
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge Leca Rælingen, Norge
Version 2 8
HC 0,5-1 Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 0,4-1 mm < 0,4 mm max. 5 %
> 1 mm max. 5 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, komprimerad 850 kg/m³ ± 125 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Kompaktdensitet, skenbar 1800 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
NC 0,8-1,6 Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 0,8-1,6 mm < 0,8 mm max. 5 % 
> 1,6 mm max. 5 %
 
Skrymdensitet, torr, komprimerad 515 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Kompaktdensitet, skenbar 1250 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~55-61 % EN 1097-3, typiskt värde
Syralöslighet < 7 % EN 12902

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = High densitet
C = Crushed
R = Round