WEREC, en miljökonsultfirma, installerade ett dagvattenfilter i juni 2017 på uppdrag av Örebro kommun i Sverige.

Ett för-filter avskiljer först oljor/fetter och huvudfiltret består av vår produkt Filtralite P, ett material som utöver partiklar även binder fosfor.

En av sakerna som gör filtermaterialet unikt är att det enkelt går att byta ut. Uppskattad livslängd på filtermaterialet är 10 år.