Filtralite Pure

Med sin unike porøsitet skaper Filtralite® Pure filtermedium perfekte forhold for filtrering av vann. Porøsiteten gir større overflateareal og øker dermed filtreringshastigheten. Dette gjør at større vannmengder kan filtreres gjennom samme mengde filter, siden kontaktflaten blir større.

Ved å bytte tradisjonelle filtermaterialer med Filtralite, kan anlegg som håndterer vann øke sin kapasitet uten å måtte bygge om eksisterende utstyr.

 

Filtralite® i enmedia- og tomedia-filtre

Filtrering av vann er den vanligste måten å rense vann på. Filtralite har perfekte egenskaper til å fungere som et effektivt filtermateriale i både enkle og flersjiktsfiltre, ved filtrering av råvann eller kjemisk forbehandlet vann.

Sammenliknet med tradisjonelle filtermaterialer som sand og antrasitt, har Filtralite en betydelig høyere porøsitet, noe som gir:

  • lavere initialt mottrykk
  • langsommere oppbygging av mottrykk
  • høyere lagringskapasitet
  • lavere behov for tilbakespyling

Disse fordelene muliggjør lengre produksjonstid mellom tilbakespylingene, noe som reduserer energi- og vannforbruk. Resultatet blir øket produksjon og reduserte driftskostnader.

Filtralite kan brukes i både enmedia- og tomediafiltre (Filtralite Mono-Multi og Filtralite Mono-Multi Fine). To ulike kvaliteter av Filtralite Pure med ulik densitet og størrelse kan kombineres for å øke produksjonskapasiteten ytterligere.

Ved bruk av Filtralite kan filteret brukes ved ulike filtreringshastigheter. Hastigheten kommer allikevel alltid til å påvirkes av konfigurasjon av utstyr og renseprosess. Eksisterende installasjoner av Filtralite bruker normalt hastigheter mellom 2 m/h og 20 m/h.

 

Filtralite® i biofilter

Filtralite Pure fungerer utmerket til behandling av råvann som inneholder ammoniakk, mangan, jern mm.

Sammenliknet med andre filtermaterialer har Filtralite en betydelig høyere porøsitet, noe som gir

  • høy spesifikk overflate for god tilvekst av biofilm
  • høyt antall makroporer
  • lavere densitet
  • høy slitasjemotstand

Eksisterende installasjoner av Filtralite for biofilter brukes med opp til 30 m/h.