Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE NR 10-20
Densitet Bulkdensitet, løs: 250 kg/m³
Partikkeldensitet: 430 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Runde partikler, glatt overflate med mikroporer
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse intervall 8-20 mm < 8 mm max. 15 %
> 20 mm max. 15 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, løs 250 kg/m³ ± 50 kg/m³ EN 1097-3
Partikkeldensitet 430 kg/m³ ± 100 kg/m³ EN 1097-6: Annex E

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund