Vannrenseanlegget i den kinesiske byen Dalian ble bygget i 2000. Dette er et avløpsrenseanlegg som håndterer avløpsvannet fra 432 000 mennesker (120 000 m3/dag).

Filtralite Clean utgjør bærermaterialet til biofilteret ved Dalians renseanlegg. Biofilteret reduserer BOD, COD, suspenderte stoffer og brukes til denitrifisering. Anlegget renser daglig 120 000 m3.

For å kunne møte renseanleggets krav til vannkvalitet ble et «fixed bed» biologisk rensetrinn valgt som løsning. Før rensing gjennomgår vannet forbehandling med screening og fjerning av grus og fett.

Filtralite® Clean benyttes i fixed bed renseanlegg for avløpsvann

Primærsedimentering gjøres i 4 tanker ved lamellær sedimentering. Det første trinnet i den biologiske behandlingen består av fjerning av BOD-, COD- og suspenderte stoffer, som skjer i 12 Biofor-type filtre. I disse filtrene benyttes runde Filtralite-kuler. Filtralite® Clean HR 3-6 fungerer da som bærer av biofilm. Det andre steget i biofiltreringsprosessen er nitrifikasjon i de 12 Biofor-filtrene med det samme overflatearealet som i første rensetrinn. Her benyttes Filtralite® Clean HC 2,5-5. I begge prosessene tilføres det luft til filtrene. Omtrent 40 % vannet som behandles denitrifiseres med klor og kan benyttes som resirkulert vann til industrielt bruk.

In both types of biofilters, process air is supplied by blowers.

About 40% of the treated water is disinfected by chlorine and used as recycled water for industrial use.