Filtralite® Nature P

Filtralite® Nature stosuje się w wypełnieniach oczyszczalni przydomowych, w układach filtracji wód opadowych i w filtracji odcieków z ukierunkowaniem na usuwanie związków fosforu.

Filtralite® Nature P do oczyszczania ścieków na złożu filtracyjnym.

Pobierz broszurę EN

Filtralite® Air

Filtralite® Air skutecznie eliminuje niedogodności zapachowe. To wysokiej jakości złoże filtracyjne do biofiltrów powietrza i systemów dezodoryzacji.

Filtralite® Air

Pobierz broszurę PL

Filtralite® Clean

Filtralite® Clean jest przeznaczony dla komunalnych i przemysłowych Oczyszczalni Ścieków. Znajduje zastosowanie w procesach biologicznego oczyszczania ścieków oraz w instalacjach końcowej filtracji ścieków oczyszczonych.

Filtralite® Clean

Pobierz broszurę PL

Filtralite® Pure

Filtralite® Pure jest przeznaczony dla Stacji Uzdatniania Wody i Instalacji Odsalania. Znajduje zastosowanie w filtracji fizycznej i filtracji z procesem biologicznym.

Filtralite® Pure

Pobierz broszurę PL