Filtralite® Pure jest przeznaczony dla Stacji Uzdatniania Wody<br>i Instalacji Odsalania. Znajduje zastosowanie w filtracji fizycznej<br>i filtracji z procesem biologicznym.
</br>
Filtralite® Nature stosuje się w wypełnieniach oczyszczalni przydomowych, w układach filtracji wód opadowych i w filtracji odcieków z ukierunkowaniem na usuwanie związków fosforu.
<br><br>