WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I NIŻSZE KOSZTY

Z materiałami Filtralite® można przefiltrować więcej bez rozbudowy istniejących obiektów<br>lub ograniczyć zużycie energii dzięki zmniejszeniu infrastruktury.<br>Przedstawiamy nasze rozwiązania dla technologii wody i ścieków:

Filtralite Nature

Filtralite® Nature stosuje się jako wypełnienie w oczyszczalniach przydomowych, w układach filtracji wód opadowych i w filtracji odcieków zawierających związki fosforu.

dowiedz się więcej
Filtralite Air

Filtralite® Air skutecznie eliminuje niedogodności zapachowe. To wysokiej jakości złoże filtracyjne do biofiltrów powietrza i systemów dezodoryzacji.

dowiedz się więcej
Filtralite Pure

Filtralite® Pure jest materiałem filtracyjnym dla Stacji Uzdatniania Wody. Znajduje zastosowanie w filtracji zawiesin organicznych i mineralnych, filtracji z procesem biologicznym i procesach katalitycznych.

dowiedz się więcej
Filtralite Clean

Filtralite® Clean jest przeznaczony dla komunalnych i przemysłowych Oczyszczalni Ścieków. Jest stosowany w procesach biologicznego oczyszczania ścieków oraz w instalacjach końcowej filtracji ścieków oczyszczonych.

dowiedz się więcej