Filtralite Pure

Wyjątkowa porowatość Filtralite® Pure zapewnia optymalne warunki dla swobodnego przepływu wody przez złoże filtracyjne. Dzięki temu filtr zatrzymuje i skutecznie usuwa więcej zanieczyszczeń. Zwiększona powierzchnia kontaktu pozwala na filtrację większej ilości wody w filtrach o tej samej wielkości co dotychczas. 

Stacje produkcji wody mogą dzięki temu zwiększyć wydajność filtrów, jedynie za sprawą zastosowania złoża Filtralite® Pure, bez konieczności rozbudowy.

 

Usprawnienie filtracji zawiesin dzięki jedno i wielowarstwowym złożom Filtralite® Pure

Najczęściej spotykanym procesem w uzdatnianiu wody jest filtracja. Właściwości Filtralite® czynią go doskonałym materiałem filtracyjnym. Wysoka skuteczność osiągana jest zarówno dla złoża jednorodnego jak i dla układów wielowarstwowych.

Filtralite® Pure posiada dużą porowatości ziaren w porównaniu do tradycyjnych złóż piaskowych czy piaskowo antracytowych. Zapewnia to:

  • niższą początkową wartość strat ciśnienia,
  • wolniejszy wzrost strat ciśnienia w cyklu pracy,
  • większą pojemność na zatrzymywane zanieczyszczenia,
  • mniejsze zapotrzebowanie wody przy płukaniach wstecznych.

Filtry wykorzystujące materiał Filtralite® Pure nie wymagają tak częstych i intensywnych płukań wstecznych. Mniejsze ilości wody płuczącej to również mniejsze zużycie energii przez układy płuczące. Ze złożem Filtralite® Pure Stacja może osiągnąć większą produkcję i większe oszczędności.

Filtralite® Pure może pracować jako jednorodne złoże jednowarstwowe lub jako złoże dwuwarstwowe. Filtralite® Pure Mono-Multi to połączenie dwóch materiałów Filtralite® Pure o różnych gęstościach i uziarnieniu, dzięki czemu złoże łączy wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń i zwiększoną wydajność hydrauliczną.

Filtry ze złożem Filtralite® Pure mogą pracować w szerokim zakresie prędkości filtracji. Prędkość filtracji będzie odpowiadać konfiguracji technologicznej układu, jednak istniejące instalacje wykorzystujące Filtralite® Pure pracują z prędkościami od  2 m/h do 20 m/h.

 

Filtralite® Pure jako podłoże dla procesów katalitycznych i biologicznych

Filtralite® Pure wykazuje doskonałe właściwości jako złoże do usuwania m.in. związków żelaza, manganu, jonów amonowych, jonów azotanowych.

Dzięki porowatości Filtralite® Pure złoże charakteryzuje:

  • duża powierzchnia właściwa dla rozwoju błony biologicznej,
  • duża liczba makroporów,
  • niska gęstość materiału, który stanowi nośnik biomasy,
  • wysoka odporność na ścieranie.

Filtry wykorzystywane w tych procesach pracują z prędkością do 30 m/h.

Produkty