Redukcja emisji jest czynnikiem środowiskowym o wysokim priorytecie

<br>Ponieważ produkcja lekkich kruszyw wymaga dużej ilości energii, ważną kwestią jest kontrola i ograniczanie jej zużycia. W całej organizacji Leca w Norwegii, gdzie produkowany jest Filtralite została wdrożona norma ISO 14001. Dzięki systematycznej pracy zgodnie z tą normą można ustalić i ocenić ambitne, wymierne cele środowiskowe. 

 

Transport i dostawa

<br>Leca Norge AS ma duże doświadczenie w transporcie i dostawie produktu Filtralite do prawie wszystkich części świata. Sposób dostawy jest różny w zależności od projektu, potrzeb klienta i rodzaju materiału. Większość materiałów może być dostarczana luzem lub w big-bagach, transportem drogowym lub morskim.

Używając cystern samochodowych z dmuchawami, produkty Filtralite mogą być podawane pneumatycznie bezpośrednio do filtrów. Filtralit Nature P, Filtralite Pure NC 0,8-1,6 mm i Filtralite Pure NC 1,5-2,5 mm nie są zalecane do pneumatycznego rozładunku.

Dla wszystkich zastosowań i produktów Filtralite może być realizowana dostawa w big-bagach. Zwykle używamy big-bagów otwieranych od góry. Większość materiałów dostarczamy w big-bagach 1,5 m3. W przypadku dostaw do przydomowych oczyszczalni ścieków, materiał dostarczany jest w big-bagach o pojemności 1,0 m3. Big-bagi mogą być transportowane ciężarówkami, pociągami, łodziami lub mogą być umieszczone w kontenerach. Transport w kontenerach jest dobrym rozwiązaniem dla mniejszych ilości i w przypadku dalekich przewozów morskich.

Przechowywanie 

<br>Podczas dostawy Filtralite, czasami konieczne może być jego czasowe przechowywanie. Produkty Filtralite mogą być przechowywane na zewnątrz bez pogorszenia ich jakości. Jednak należy wziąć pod uwagę, że materiały te pochłaniają wodę podczas opadów deszczu, przez co stają się cięższe i mogą zwiększyć koszty transportu. W celu uniknięcia degradacji big-bagów, nie należy przechowywać ich na zewnątrz przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Filtralite Nature P nie należy przechowywać na zewnątrz, ponieważ opady deszczu mogą wypłukiwać aktywne cząstki materiału, co może spowodować obniżenie wydajności filtra.