Nasz cel

Rosnący napływ ludności do dużych miast jest zjawiskiem wszechobecnym, niezależnie czy mowa o Kairze, Chicago czy Kopenhadze. Na całym świecie zmiany demograficzne i urbanizacja stawiają miasta przed coraz trudniejszym wyzwaniem zapewnienia mieszkańcom podstawowych zasobów takich jak woda pitna.

Unikalna porowatość filtra Filtralite Pure i Clean zapewnia optymalne warunki dla przepływu wody przez złoże filtracyjne, dzięki czemu zatrzymuje ono i wchłania więcej zanieczyszczeń. Pozwala to na filtrację większej ilości wody przy tej samej wielkości filtra, zwiększa się bowiem powierzchnia styku. Stacje uzdatniania wody mogą w ten sposób zwiększyć swoją wydajność bez konieczności przebudowy i powiększania istniejących obiektów. Wystarczy wymienić konwencjonalne materiały filtracyjne na Filtralite. 

Nasze produkty nie tylko zwiększają przepustowość, ale też zmniejszają koszty eksploatacji. Koszt wymiany konwencjonalnych filtrów piaskowych na Filtralite może się zwrócić w czasie krótszym niż 3 lata.

Wynika to z tego, że filtry Filtralite Pure i Clean wymagają mniejszej częstotliwości płukania wstecznego, przez co zmniejsza się zużycie energii oraz straty wody, co skutkuje zwiększeniem produkcji wody w tej samej instalacji. W ten sposób możemy zapewnić efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów.

Filtralite Pure i Clean to innowacyjne produkty o wysokiej skuteczności filtrowania, dostosowane do dzisiejszych oraz przyszłych potrzeb.

Materiały filtracyjne Filtralite znajdują wiele zastosowań w procesach oczyszczania wody, takich jak uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie ścieków w dużych systemach zbiorczych i przydomowych.

 

Badania i rozwój

Badania i rozwój złóż filtracyjnych Filtralite prowadzone są w ścisłej współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi w Norwegii i na świecie. Zostało napisanych wiele prac doktorskich i magisterskich, raportów i dokumentów na temat różnych aspektów stosowania Filtralite do uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków.

 

Właściwości

Filtralite wytwarzany jest w procesie wypalania gliny w temperaturze około 1200 0C, następnie powstałe w ten sposób porowate granulki są kruszone i przesiewane. Materiał ma bardzo porowatą strukturę wewnętrzną, dlatego dzięki jego kruszeniu uzyskujemy bardzo dużą powierzchnię właściwą. Gęstość cząsteczek w stanie suchym mieści się w przedziale 500-1 600 kg/m³, a zakres rozmiarów wynosi 0-20 mm. Dzięki tej różnorodności materiały Filtralite mogą być "dopasowane" do konkretnych zastosowań. Kruszywo nie uwalnia szkodliwych substancji; rozpuszczalność w kwasach jest minimalna. Pomimo niewielkiej gęstości i wysokiej porowatości, Filtralite cechuje się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie.