Filtralite Air

Czyste powietrze to niezbędny składnik komfortowego życia. Nieprzyjemne zapachy pochodzące z zakładów przemysłowych, rolnictwa czy oczyszczalni ścieków mogą zostać skutecznie zneutralizowane przy użyciu biofiltrów powietrza.

Charakterystyczny dla Filtralite® wysoki stopień porowatości zapewnia optymalne warunki dla rozwoju biomasy oraz dla przepływu powietrza przez złoże biofiltra. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze zatrzymywanie lotnych zanieczyszczeń z powietrza. Dodatkowo, duża powierzchnia właściwa umożliwia filtrację większych ilości powietrza przy zachowaniu dotychczasowego rozmiaru filtra. Zastosowanie Filtralite® pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne, ponieważ złoże posiada dużą pojemność i wykazuje powolny przyrost strat ciśnienia w cyklu pracy.

Wychodząc naprzeciw przyszłym oczekiwaniom i standardom Filtralite® Air oferuje innowacyjne rozwiązanie technologiczne o najwyższej jakości.

 

Co wyróżnia złoże filtracyjne Filtralite® Air?

  • Stabilna struktura – nie kruszy się
  • Trwałość i odporność materiału 
  • Naturalne pochodzenie bez niebezpiecznych ani sztucznych składników
  • Lekkość, która wpływa na zmniejszone koszty budowy, a także koszty napełniania i opróżniania<br>(5 razy mniejszy nacisk na ściany niż w przypadku typowych złóż mineralnych)
  • Jednorodność i precyzyjna charakterystyka materiału – jednoznacznie określona gradacja ziarna produktu
  • Duża pojemność dla wzrostu biofilmu i doskonała przepustowość - gwarancja niskich strat ciśnienia i długiej żywotności
  • Duża powierzchnia właściwa - znakomite podłoże dla wzrostu biomasy
  • Funkcja buforu wilgoci – porowata struktura pochłaniająca wodę, a w rezultacie zwiększona skuteczność zraszania złoża.
  • Początkowa zdolność sorpcyjna – Filtralite® Air posiada materiałowe właściwości sorpcyjne H<sub>2</sub>S, więc filtr rozpocznie usuwanie nieprzyjemnego zapachu, jeszcze przed wpracowaniem procesu biologicznego.

Dezodoryzacja w biofiltrze polega na przeprowadzeniu zanieczyszczonego gazu przez złoże filtracyjne (współprądowo lub przeciwprądowo do kierunku zraszania wodą).