Filtralite Air

Ren luft er en forutsetning for et komfortabelt liv. Lukt fra blant annet industri, kjøttproduksjon og avløpsvann kan bli renset med biofilm i bio-filtre.

Med sin unike porøsitet gir Filtralite Air filtermateriale optimale vilkår for vekst av biofilm og uhindret transport av luft og gass gjennom filtersengen. Den høye permeabiliteten og lagringsevnen av biofilm gjør at større mengder luft kan filtreres gjennom samme filtervolum. Våre produkter vil derfor redusere driftskostnadene og sørge for god lagringskapasitet og lavt trykktap over tid.

Filtralite Air filtermedia er et førsteklasses filtreringsprodukt tilpasset morgendagens behov.

 

Hva er fordelen med å bruke Filtralite® Air filtermateriale?

  • Stabil struktur - degraderes ikke.
  • Slitesterkt og motstandsdyktig naturlig materiale av leire uten noen farlige eller kunstige komponenter.
  • Lav vekt betyr reduserte konstruksjonskostnader, spesielt ved fylling og fjerning av filtermaterialet. Det horisontale og vertikale trykket på vegger og struktur er 5 ganger lavere enn ved bruk av vanlige tunge materialer.
  • Definert produkt - godt definert gradering.
  • God lagringskapasitet for biofilm og utmerket permeabilitet resulterer i lavt trykktap og lang driftstid.
  • Stor overflate gir en effektiv biofilm.
  • Den porøse strukturen absorberer og holder på vann. Det gjør overrisling med vann mer effektivt.
  • Filtralite Air har sorpsjonskapasitet for H2S. Et filter med Filtralite Air vil derfor fjerne H2S før biofilm er etablert

Prinsippet for behandling av lukt er å pumpe gassen gjennom et filtermedium oppstrøms eller nedstrøms med overrisling av vann.