Zastosowanie Filtralite® Air w biofiltrach powietrza to proste i skuteczne rozwiązanie, w którym naturalnie występujące bakterie oczyszczają powietrze. Z tego powodu wybrano to rozwiązanie w Nature Energy Nordfyn w Bogense w Danii.

Nature Energy Nordfyn to biogazownia w pobliżu miasta Bogense przetwarzająca rocznie blisko 300 000 ton biomasy. Powstała w 2016 roku. Biogazownia produkuje i uszlachetnia biogaz, który tłoczony jest do odbiorców gazociągiem wspólnym dla gazu ziemnego.

 

Dlaczego wybrano Filtralite® Air do biofiltrów powietrza?

Złoże filtracyjne do biofiltrów w Biogazowni to 750m3 Filtralite® Air 10-20. Materiał charakteryzuje:

  • Pusta przestrzeń pomiędzy ziarnami stanowi 40-45%. Powietrze ma dostatecznie dużo miejsca na swobodny przepływ. Układ ziaren tworzy równomierną sieć kanalików wewnątrz kubatury złoża.
  • Powierzchnia ziaren Filtralite® Air jest porowata, dzięki czemu dostępna jest duża powierzchnia właściwa do procesu oczyszczania.
  • Straty ciśnienia w biofiltrze są niższe niż dla złóż o drobniejszym uziarnieniu. Biofiltr oczyszcza 40 000 m3/h. Czym niższe są opory w filtrze tym mniejsze wymagane nakłady energetyczne na przetłoczenie powietrza.
  • Wskazane uziarnienie zapewnia dużą przestrzeń dla rozwoju błony biologicznej. Filtr nie będzie ulegać zatykaniu.

 

Jak to działa?

Zasada biologicznego oczyszczania powietrza z Filtralite® Air jest następujące:

Filtr zasypany złożem, po odpowiednim zwilżeniu jest wypełniany zanieczyszczonym powietrzem. Po kilku tygodniach na powierzchni ziaren Filtralite® Air rozwija się błona biologiczna z naturalnie występujących bakterii, które żywią się zanieczyszczeniami obecnymi w tłoczonym powietrzu.

W zbilansowanych warunkach wilgotności i zanieczyszczonego powietrza mikroorganizmy prowadzą dalsze usuwanie związków zapachowych z powietrza. Filtralite® Air łączy w sobie dużą powierzchnię właściwą pod wzrost bakterii i strukturę kanalików i korytarzy dla swobodnego przepływu powietrza.

 

Zadowolenie z dobranego rozwiązania

Pernille Knudsen – inżynier ds. środowiska w PBJ Miljø ApS i kierownik projektu podczas projektowania i budowy Biogazowni jest pod wrażeniem działania biofiltra z Filtralite® Air.

„Zanim poznaliśmy Filtralite® Air wykorzystywaliśmy zrębki kory jako złoże biofiltrów. Kora ma jednak tendencję do zbrylania się, przez co trudniej uzyskać właściwe zawilgocenie w złożu. Filtralite® Air tworzy stałą strukturę złoża, która pozwala na utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Teraz filtr potrzebuje mniej wody zraszającej dla zapewnienia optymalnych warunków dla mikroorganizmów. W skali roku pozwala to na oszczędność do 60% wody.” – tłumaczy Pernille Knudsen.

W związku z tym, że Filtralite® Air jest trwałym i niereaktywnym materiałem, Pernille Knudsen nie przewiduje konieczności wymiany materiału przez najbliższe 8-10 lat.

Roczna produkcja uszlachetnionego biogazu w Bogense sięga 10 000 000 m3. Źródło czystej energii jest oferowane klientom Nature Energy pod nazwą BioGaz. Paliwo na cele grzewcze trafia do 6 000 gospodarstw.